Privacyverklaring

Tuinmanierenshop.nlis eigendom van Tuinmanieren BV. Zij is eigenaar van en beheert de webshop. Wij respecteren uw privacy en doen er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Deze Webshop houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Tuinmanierenshop.nl verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • bezorgadres bestellingen
 • bankgegevens
 • uw bestellingen
 • uw verlanglijstje
 • andere informatie die u op uw account achterlaat
 • gegevens over uw activiteiten op onze Webshop
 • internetbrowser en apparaat type
 • de foto’s en eventueel video’s die gemaakt zijn op events, waarop u kunt voorkomen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze Webshop en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder de toestemming van ouders persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact op met ons met onderstaand e-mailadres dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Tuinmanierenshop.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om u uit te nodigen voor Tuinmanierenshop.nl evenementen;
 • verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder of wijzigingen daarin;
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren;
 • nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;
 • om gastenlijsten van evenementen te kunnen samenstellen;
 • om te delen met organisaties van Tuinmanierenshop.nl gerelateerde evenementen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Tuinmanierenshop.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tuinmanierenshop.nlbewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam: tot maximaal 1 jaar na wederopzegging van uw account
 • sociale media accounts: tot maximaal 1 jaar na wederopzegging van uw account
 • e-mailadres: tot maximaal 1 jaar na wederopzegging van uw account
 • andere informatie die u op uw profiel achterlaat: tot maximaal 1 jaar na wederopzegging van uw account
 • in onze administratie bewaren we uw gegevens (voor- en achternaam, e-mailadres) bezorgadres, bankgegevens, uw bestellingen) conform de regels van de fiscus (tot 7 jaar na laatste aankoop)
 • gegevens over uw activiteiten op onze website: [overleg met webmaster]
 • internetbrowser en apparaat type: [overleg met webmaster]
 • de foto’s en eventueel video’s die gemaakt zijn op events, waarop u kunt voorkomen:

3 jaar of voor onbepaalde tijd in ons media archief.

Delen van persoonsgegevens met derden

Tuinmanierenshop.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van het doel van de Webshop of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Tuinmanierenshop.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze Webshop wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de Webshop en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de Webshop naar behoren werkt en onthouden uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze Webshop optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Analytische diensten

Wij maken gebruik (of gaan gebruik maken) van analytische diensten van derden. Deze helpen ons om het verkeer en de trends van de Webshop te meten. De tools verzamelen informatie die verzonden is door uw computer of andere apparaten, onze Webshop, de webpagina’s die u bezoekt, add-ons en door andere informatie die ons helpt bij het verbeteren van onze Webshop. Deze tools gebruiken ‘cookies’. Dit zijn eenvoudige tekstbestanden die worden opgeslagen op uw harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Cookies verzamelen anoniem informatie over uw log-informatie en log-gedrag. Google analytics installeert een permanente cookie op uw web browser om u te identificeren. De cookie kan door niemand anders dan Google worden gebruikt. Google’s bevoegdheid om informatie te gebruiken en delen wordt beperkt door de ‘Google Analytics Terms of Use’ en de ‘Google Privacy Policy’. U kunt voorkomen dat Google Analytics u herkent, door de cookies uit te schakelen.

Voor meer informatie over het privacy beleid van Google kunt u de volgende pagina bezoeken: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tuinmanierenshop.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar onderstaand e-mailadres.

Internationale overdraging

Uw informatie kan worden overgedragen en onderhouden op computers en/of servers die zich buiten Nederland bevinden en waar de wetten omtrent gegevensbescherming kunnen verschillen.

Applicaties, websites en diensten van derden

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van applicaties, websites of services van derden die gelinkt zijn naar of van onze Webshop, waaronder de informatie of inhoud die bijgaand is. Onze Privacy Verklaring is niet van toepassing wanneer u een link gebruikt om van onze Webshop naar een andere applicatie, website of service te gaan. Uw gedragingen op een applicatie, website of dienst van een derde, waaronder deze die een link hebben op onze Webshop, zijn onderworpen aan andere dan onze regels en ons beleid.

Wijzigingen

Deze Privacy Verklaringkan van tijd tot tijd worden aangepast of worden geüpdatet. U wordt daarom geadviseerd om deze Privacy Verklaring regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze Privacy Verklaring treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze pagina.

Tuinmanierenshop.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tuinmanierenshop.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem contact ons op of via onderstaand emailadres.

Contactgegevens:

Tuinmanieren BV

t.a.v. directie

Uithoornstraat 30 D

1078 SZ Amsterdam

[email protected]

www.tuinmanierenshop.nl